อาชญากรรม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพลสีกากี 313 ราย มีผลตั้งแต่ 4 พ.ย.66

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 313 ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

อาทิ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.

ขณะเดียวกันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจำนวน 114 ราย โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

Related Posts