โปลิศนิวส์

ป.ป.ส. เตรียมประชุมร่วม สธ. เสนอครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ชี้ 10 เม็ด หวั่นเกิดผู้ค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น

วันนี้(3 พ.ย. 66) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รักษาราชการแทนเลขธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยถึงกรณีเตรียมประกาศให้ผู้ที่พกพายาบ้าไม่เกิน 10 เม็ด จากผู้ค้ากลายเป็นผู้เสพ ซึ่งเรื่องนี้ทาง ป.ป.ส. มีการประชุมและลงความเห็นว่าการครอบครองยาบ้าเพื่อเสพไม่ควรเกิน 5 เม็ด เพราะการครอบครองยาบ้าไม่เกิน 10 เม็ดจะทำให้มีผู้ค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น

โดยในวันนี้จะมีการประชุมที่ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวลา 13.30 น. ซึ่งทาง ป.ป.ส. ได้ชี้แจงความคิดเห็น 3 ข้อ ในการพิจารณาประกาศกฎกระทรวงให้ผู้ที่พกพายาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด เป็นผู้เสพ คือ อ้างอิงจากกฎหมายฉบับเก่า และชี้แจงว่าการครอบครองยาบ้า 10 เม็ด จะทําให้ผู้ค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้มีการพูดคุยเพื่อปรึกษาหารือกับผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่กี่ยวข้องซึ่งก็เห็นสมควรว่าควรประกาศที่จํานวน 5 เม็ด ทั้งนี้หากที่ประชุมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์การครอบครองยาบ้า ก็จะนําข้อสรุปดังกล่าวยื่นเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาออกกฎกระทรวงต่อไป

Related Posts