การเมือง

ทนายความ ร้อง อสส. ขอให้ส่งเรื่องไปศาลรธน. สั่งให้ พิธา และก้าวไกล ยุติการเดินหน้าแก้ไขหรือยกเลิก ม.112

วันนี้ (30 พ.ค.66) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ทนายความ ในฐานะผู้ร้อง เดินทางมายื่นคำร้องต่อ อัยการสูงสุด ให้พิจารณาดำเนินการ เกี่ยวกับกรณีของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่เดินหน้า แก้ไข ประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 112

นายธีรยุทธ กล่าวว่า ในวันนี้ตนเองเดินทางมาในฐานะประชาชนและร้องในนามส่วนตัว เพื่อขอให้อัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินการส่งคำร้อง ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลวินิจฉัยสั่งการให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกล เลิกกระทำการใด เพื่อยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และให้เลิกการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่กระทำอยู่และเลิกการกระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรค 2 ดังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีแนวบรรทัดฐานไว้ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 19/2564

นายธีรยุทธ ยัง กล่าวด้วยว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อมีผู้ร้องเสนอ เรื่อง ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้น ว่าควรที่จะนำเรื่องหรือส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งตนเองได้ทำความร้อนมาแล้วมีพยานหลักฐานหลักฐาน 75 แผ่น ตัวคำร้อง 8 แผ่น รวม 83 แผ่น
หลังจากนี้มีระยะเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้คือ 15 วัน ที่อัยการสูงสุดจะพิจารณาโดยเร็ว หลังจากนั้นหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จหรือผลการพิจารณายังไม่ปรากฏชัดก็จะเป็นสิทธิ์ของผู้ร้อง ที่จะนำเสนอเรื่องนี้โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เมื่อนำเสนอโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วจากนั้นก็จะอยู่ในขั้นตอนพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ผู้ร้องไม่อาจก้าวล่วงได้

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ นายธีรยุทธ เคยไปยื่นให้กับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบพรรคก้าวไกลที่มีทั้งสมาชิกของพรรคและหัวหน้าพรรคได้ออกมาประกาศช่วงหาเสียงว่า มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา 112 ว่า มีส่วนที่จะเข้าข่ายขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยยึดหลักคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยตัดสินคดีไปก่อนหน้านี้ ซึ่งกรณีที่ไปรองไว้ที่ กกต. ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งจะได้ติดตามเรื่องที่เคยร้องไว้ต่อไป

Related Posts