ประชาสัมพันธ์

ภาคเอกชนมอบถังดับเพลิง 20 ชุด ให้มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรติดตั้งในรถพยาบาล-รถอาสาสมัคร

พล.ต.ท.พงษ์พันธ์ุ วรรณภักตร์ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิร่มไทร พร้อมด้วย พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร นำคณะผู้บริหาร บริษัทอำนวยการดับเพลิง จำกัด เจ้าของผู้ผลิตถังดับเพลิงยี่ห้อ”Vintex” ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ ที่ปรึกษา นายอาจณรงค์ เจริญวิริยะ กรรมการบริษัท ร่วมมอบถังดับเพลิงจำนวน 20 ชุด เพื่อติดตั้งในรถพยาบาล รถอาสา ของมูลนิธิ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และยินดีจะสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวตลอดไป เพื่อเป็นประโยชน์ในองค์กรสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชนที่สำคัญ

Related Posts