โปลิศนิวส์

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประทานนาม "พระพุทธปัญญาสิทธิ์"
POSTED ON 11/09/2564


เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) และ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ได้ประทานอนุญาต นามพระพุทธรูป "พระพุทธปัญญาสิทธิ์"

โดยประทานอนุญาตให้ ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ โปลิศนิวส์ และ รองประธานคณะทำงาน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว) และคณะผู้มีจิตศรัทธาสร้างถวาย “พระพุทธปัญญาสิทธิ์”  เพื่อประดิษฐานไว้วัดต่าง ๆ เพื่อเป็นที่สักการะบูชา เป็นที่ตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นสิริมงคล เพื่อเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ เป็น ขวัญกำลังใจแก่คณะสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชน  ต่อไป