โปลิศนิวส์

นันทิยา ผู้สมัคร ชิงนายก อบจ. เมืองสามหมอก ฉะ กกต.สองมาตรฐาน หลังถูกชี้ขาดคุณสมบัติ
POSTED ON 21/11/2563


นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 กลุ่มพลังแม่ฮ่องสอนและชาติพันธุ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศว่า ตนไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา 49 (3) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2562 ว่าขาดคุณสมบัติ คืออาศัยอยู่ในพื้นที่ ไม่ครบ 1 ปี นั้น ตนเองเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยกำเนิด เรียนหนังสือที่แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบ ม.6 จากนั้นย้ายทะเบียนบ้านไปเรียนที่กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อเรียนจบทำงานมีครอบครัว แล้วจึงย้ายกลับมาเพื่อพัฒนาจังหวัดบ้านเกิด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นับถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยทางทะเบียนราษฎร์ออกหนังสือยืนยันว่าตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน ครบ 365 วันหรือ 1 ปีเต็ม แต่ทาง กกต.ท้วงติงว่า หากจะครบ1 ปีต้องบวกกับอีก 1 วัน คือ 366 วัน ทั้งๆ ที่การเขียนกำหนดคุณสมบัติในหมวด 5 ข้อ 3 ระบุว่า มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

ทั้งนี้ก่อนการลงสมัคร นายก อบจ.ตนเองได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วว่ามีครบถ้วนตามที่ กกต.ระบุ และยังมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากนายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ว่าได้อาศัยอยู่ในทะเบียนราษฎร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ 1 ปี คือระยะเวลา 365 วัน แต่ทาง กกต.กับอ้างอิงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตีความว่า 1 ปีต้องบวกอีก 1 วัน ตนเองมองว่าเป็นการตัดสิทธิความเป็นคนแม่ฮ่องสอนแท้ๆ ของคนที่เกิดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการกำหนดว่า 1 ปีบวกอีก 1 วัน ควรใช้กับคนต่างถิ่นที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นมากกว่านำมาใช้กับคนพื้นที่

นางนันทิยา ยังกล่าวอีกว่า หากทาง กกต. วินิจฉัยว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนและลงสมัครได้ นโยบายสิ่งแรก ที่ต้องเร่งดำเนินการคือ “ไม่สองมาตรฐาน” ประชาชนต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเรื่องไหน ประชาชนจะต้องได้รับการอำนวยความสะดวก และการคุ้มครองจากภาครัฐ และต้องการเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องของชาวแม่ฮ่องสอนและชาวกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อยากจะพลิกโฉมแม่ฮ่องสอนให้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน หาก กกต.วินิฉัยว่าตนเองขาดคุณสมบัติ ก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้า เพราะตนเองตั้งใจจะมาพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดในฐานะนักพัฒนาและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนดีขึ้น