โปลิศนิวส์

โปลิศนิวส์ มอบอาหารกล่องให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ สนง.เขตบางพลัด
POSTED ON 21/05/2563


วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด และคณะผู้บริหารต้อนรับ ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ ,นายพิษณุพงษ์ ทาทอง, นายปกกฤษณ์ ปัญญาสิทธิ์ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์โปลิศนิวส์, ผู้แทนภัตาคารเสฉวน, ผู้แทนภัตตาคารอาหารกวางตุ้ง และคณะได้นำอาหารกล่องมามอบให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตบางพลัด และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1,000 กล่อง

นอกจากนี้ได้มอบอาหารกล่องให้กับนางสังเวียน แจ่มมาโนช ประธานชุมชนและผู้แทนชุมชนแสงทอง เพื่อนำไปแจกประชาชนในบริเวณชุมชนด้วย

ในการนี้ นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขต, นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และนางกัญมณี เดชประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการตามมาตรการฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (COVID-19)