โปลิศนิวส์

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ วิระชัย - ชัยวัฒน์ พ้นตำรวจราชองครักษ์
POSTED ON 28/01/2563


พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "วิระชัย - ชัยวัฒน์" พ้นตำรวจราชองครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.เป็นต้นไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในประองค์ ปฏิบัติราชการราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหนังสือหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ พว.005.1/493 ลงวันที่ 25 ม.ค. ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ ใจความว่า ด้วยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ 2 นาย ดังนี้

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม เป็นต้นไป