โปลิศนิวส์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระอาการดีขึ้น ทรงขอบพระทัยประชาชนแสดงความห่วงใย
POSTED ON 09/10/2562


 

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระคร(แขน)ช้ายณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ฉบับที่ 3

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อรับการถวาย การรักษาพระอาการจากการที่พระธมนี (ส้นประสาท บริเวณพระกัประ (ข้อศอก) ซ้าย ถูกกดทับซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดด้วยกล้องเพื่อเลาะพังผืดที่กดทับพระธมนี (เส้นประสาท) สำเร็จเป็นที่ เรียบร้อย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และคณะแพทย์ได้ถวายการทำกายภาพบำบัดมาอย่างต่อเนื่อง นั้น

วันนี้ คณะแพทย์ได้รายงานว่า มีพระอาการดีขึ้นมากไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาและทรงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติในระหว่างทรงพระประชวรได้มีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะทูตข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงความห่วงใยพะอาการประชวรไปลงพระนาม ลงนาม และถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระประชวรความทราบฝพระบาทแล้วกรชื่นชมในความปรารถนาดี

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญรับสั่งขอบพระทัย และขอบใจมาแจ้งให้ทราบทั่วกันทั้งนี้ของดการลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

9 ตุลาคม พุทธศักราช 2562