โปลิศนิวส์

ราชทัณฑ์ปล่อยผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษ พร้อมจัดพิธีบรรพชาสามเณรหมู่
POSTED ON 10/05/2562


พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะประธานในพิธีการบรรพชาผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า เนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัว เพื่อให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดี โดยในโอกาสนี้ทางเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ รวมถึงครอบครัวของผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ ให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 20 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โดยการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ได้รับการปล่อยตัวและได้รับการลดโทษอีกจำนวนมาก โดยในวันนี้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพได้มีการปล่อยตัวทั้งหมด 238 ราย ซึ่งในจำนวนนี้พบว่ามี 5 แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือ พธม. ได้แก่ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง อายุ 83 ปี, นายพิภพ ธงไชย อายุ 72 ปี, นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ อายุ 68 ปี, นายสมศักดิ์ โกศัยสุข อายุ 72 ปี และนายสุริยะใส กะตะศิลา อายุ 45 ปี ในคดีบุกยึดทำเนียบรัฐบาล เมื่อปี 2551 ที่ถูกศาลฎีกาตัดสินจำคุก เป็นเวลา 8 เดือน เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2562 ได้พระราชอภัยโทษด้วยเช่นกัน แต่สำหรับ นายสนธิ ยังคงถูกคุมขัง เนื่องจากยังต้องโทษในคดีอื่นอยู่ จึงไม่ได้รับการปล่อยตัว แต่ได้รับการลดโทษตามเกณฑ์

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ทางเรือนได้มีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกงาน และสอนวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ก่อนหลับไปใช้ชีวิตในสังคมและจัดหน่วยงานราชการคอยช่วยเหลือดูแล หลังถูกปล่อยตัว ทั้งการจัดหางาน ช่วงเหลือเงินสงเคราะห์ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงการได้รับสวัสดิ์การด้านการแพทย์