โปลิศนิวส์

บก.บห.หนังสือพิมพ์ โปลิศนิวส์ นำคณะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช โอกาสครบรอบ 11 ปี
POSTED ON 08/11/2561


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ โปลิศนิวส์ พร้อมด้วยนายจิรชัย มูลทองโร่ย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.อมร มีมะโน, นางณษิกา มีมะโนนันท์, ดร.นพรัตน์ จันทร์เกษม, ผกร.ต.พิษณุพงษ์ ทาทอง, ผกร.อ.อมร ภู่กัน, ผกร.อ.ฐิติกร เสมาเงิน, นางชญาภา สุวรรณโพธิ์, นางสาวนัจฐญามาตฏ์ โรจนะณิรัชต์ ,อ.ดร.ปัณณวิชญ์ พิบูลย์ธนาภิรมย์ และคณะกรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์ โปลิศนิวส์ เข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โอกาสครบรอบ 11 ปี หนังสือพิมพ์ โปลิศนิวส์

โดย ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร กราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราช และถวายเครื่องสักการะเปิดกรวยกระทงดอกไม้พานธูปเทียนแพ ถวายพัดรอง โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราชทรงประพรมน้ำมนต์ และประทานพรให้คณะกรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์ โปลิศนิวส์