โปลิศนิวส์

ภาค1 ระดมกำลังตร.3000 นาย จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด โดยรอบหอจดหมายเหตุ จังหวัดปทุมธานี
POSTED ON 08/11/2561


กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 จัดโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทีี หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี พล.ต.ต อำพล บัวรับพร รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 รวม 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 3000 นาย

สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จังหวัดปทุมธานี เป็นเมืองน่าอยู่สะอาดตา และทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นอกจากนี้ ยังร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาหอจดหมายเหตุ หออัครศิลปิน พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี