ประชาสัมพันธ์

กทม.ชวนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ช่วยลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล วันCar Free Day
POSTED ON 22/09/2561


นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการปล่อยขบวนจักรยานกิจกรรมรณรงค์ "Bangkok Car Free Day 2018" เนื่องในวันปลอดรถสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 22 ก.ย. ของทุกปี โดยเมืองใหญ่ทั่วโลกจะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชน ลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม" เพื่อลดปัญหาด้านการจราจร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย ด้วยการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด

โดยมี นายซิลเวสเตอร์ บุช เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย คณะทูตอินโดนีเซีย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหลายหน่วยงาน ร่วมพิธีปล่อยขบวนจักรยาน ณ บริเวนลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน จากนั้นร่วมขบวนปั่นจักรยานกิจกรรมรณรงค์ "Bangkok Car Free Day 2018" ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

โดยเริ่มจากบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไปตามถนนราชดำริ ถนนเพชรบุรี ถนนบรรทัดทอง และถนนพระราม 1 แล้วกลับเข้าสู่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์