ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ราชการฯ เตรียมนำหุ่นยนต์มาช่วยรักษามาตรการป้องกันโควิด-19
POSTED ON 07/10/2564


วันที่ 7 ต.ค. ที่ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ  บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง บริหารรับผิดชอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  แจ้งวัฒนะ ได้ทดสอบระบบเตรียมนำหุ่นยนต์อัจฉริยะ "แพทโทร โรบ๊อท" ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตรวจจับอุณหภูมิ ร่างกาย การสวมใส่แมส และวัดค่าฝุ่น pm2.5 มาใช้งานในอาคาร เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในอาคาร จำนวนมากในแต่ละวัน จำเป็นต้องรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเริ่มทดลองระบบก่อนใช้งานจริงในสัปดาห์หน้า

สำหรับเจ้าหุ่นยนต์อัจฉริยะตัวนี้รวบคุมสั่งการโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ จะเดินตรวจเช็คประชาชน ข้าราชการ ผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหลาย ที่เข้ามาภายในอาคารแล้วทำภารกิจต่างๆ อาจเผลอลืมถอดแมส หรืออุณหภูมิสูงเกิน 37 องศา C จะแจ้งเตือนด้วยเสียงพูดทั้งภาษาไทยและอังกฤษทันที ขณะนี้กำลังหาชื่อภาษาไทยให้อยู่ เพื่อเด็กๆ ที่มากับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้เรียกง่ายและความคุ้นเคยต่อไป