ดูดวง

วัดพระเจดีย์เชียงพญา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญสานต่อบารมี
POSTED ON 15/06/2564


#วัดพระเจดีย์เชียงพญา โดยการอุปถัมภ์ของ อ.ดร. ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์ (อ.เชียง) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน และคณะศิษย์อาจารย์เชียงทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญสานต่อบารมี จำนวน 500 กองบุญ กองบุญละ 5,000 บาท เพื่อนำปัจจัยสมทบสร้างพระอุโบสถพระเจ้าอินทร์สาน โดยจารึกชื่อเจ้าภาพกองบุญลงในป้ายหยกขาวไว้ภายในพระอุโบสถ เพื่อเป็นมงคลนามประวัติศาสตร์ แห่งการสร้างทานบารมี และในโอกาสนี้ทางวัดขอมอบ วัตถุมงคลยิ่งใหญ่แห่งปี ” พระเจ้าสำเร็จทันใจ” พร้อมของขวัญที่ระลึกแด่เจ้าภาพทุกกองบุญ
#ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญสานต่อบารมี ได้ที่วัดพระเจดีย์เชียงพญา โทร. 092-9946596 ธนาคารกสิกรไทย สาขาฝาง เลขที่บัญชี 046-8-77873-4 ชื่อบัญชีวัดพระเจดีย์เชียงพญา
#โดยขอประกาศอนุโมทนาบุญใหญ่ ขอให้บุญบารมีนี้แผ่ไปในสากลภพ ทั่งทั้งแปดหมื่นโลกธาตุ #ขอเหล่าทวยเทพยดาฟ้าดินและสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอนุโมทนาสาธุการ เป็นสักขีพยาน ในกุศลบารมี ของเจ้าภาพกองบุญสานต่อบารมี สร้างพระอุโบสถพระเจ้าอินทร์สาน ดังนี้
1.ดร.ปัณณวิชญ์ - คุณวันวิสาข์ พิบูลย์ธนาภิรมย์ พร้อมครอบครัว
2.คุณทักษิณ - คุณดาวเรือง แก้วนิล พร้อมครอบครัว
3.คุณกรวีร์ นันท์ชัยพฤกษ์ พร้อมครอบครัว
4.คุณอริญรดา สุวรรณมาย พร้อมครอบครัว
5.คุณผาสุข สงฆ์ประสิทธิ์ผล พร้อมครอบครัว
6.คุณประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์ พร้อมครอบครัว
7.คุณวรญา โลหะวิบูลย์ทรัพย์ พร้อมครอบครัว
8.คุณพีระพงษ์ โลหะวิบูลย์ทรัพย์ พร้อมครอบครัว
9.คุณฉันทจิต หมั่นมา พร้อมครอบครัว
10.คุณมยุรฉัตร แสงซ้าย พร้อมครอบครัว
11.คุณอุดร - คุณนันทวดี ยอดดี พร้อมครอบครัว
12.คุณอมร – จิตติมา ขันอาษา พร้อมครอบครัว
13.คุณขนิษฐา ตรัยชิรอาภรณ์ พร้อมครอบครัว
14.คุณหงลั้ง แซ่ตั้ง พร้อมครอบครัว
15.คุณนภัสสร ประทุมแดง พร้อมครอบครัว
16.คุณพีรญา วงศ์คำแสน และเพื่อน
17.คุณอชิระ บุญเติม พร้อมครอบครัว
18.คุณพลอยชนก บุญเติม พร้อมครอบครัว
19.คุณเรืองรวิท ยอดดี พร้อมครอบครัว
20.คุณสุดยรรยง – คุณญาณีดา ชินนิวัฒน์ พร้อมครอบครัว
21.คุณพัชพนธ์ ภูริปัญโย – คุณสุวิมล วิโรจน์ยืนยง พร้อมครอบครัว
22.คุณศุภาภัชชญา คมศุภวิชช์ พร้อมครอบครัว
23.คุณพิชญ์ณัฎฐ์ คมศุภวิชช์ พร้อมครอบครัว
24.คุณกัญภัชกุล คมศุภวิชช์ พร้อมครอบครัว
25.คุณกชภทร คมศุภวิชช์ พร้อมครอบครัว
26.คุณฐนิตภัคจิรา ธนจีระวัชระ พร้อมครอบครัว
27.คุณวันเพ็ญ มโนธรรมรักษา พร้อมครอบครัว
28.นอ.ทองดี เผ่าทัพ - คุณประเทือง รักษาดี พร้อมครอบครัว
29.คุณชัญญา ศุภพงศ์วาณิชย์ พร้อมครอบครัว
30.คุณพยุงศักดิ์ จงเจริญไพสิฐ-คุณโสภา โศจิพลกุล และครอบครัว
31.คุณกานต์ บุญฤทธิ์ - คุณน้ำทิพย์ บุญฤทธิ์ และครอบครัว
32.คุณภาคภูมิ ช้ามะเริง พร้อมครอบครัว
33.คุณราตรี วรรณแสงขำ พร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ
34.คุณภูริตา รวยกฤษฎิ์ พร้อมครอบครัว
35.คุณวรท ศิวะโมกข์ลัคณา - คุณฐิติวรดา โครตเนตร และครอบครัว
36.คุณศศิณิภา - คุณอภิรพล ศิวะโมกข์ลัคณา และครอบครัว
37.คุณอริญรดา สุวรรณมาย พร้อมครอบครัว
38.คุณสมพร เจือหนองคล้า พร้อมครอบครัว
39.คุณนัทวุช คุณจันทร์จิรา คำปลอม พร้อมครอบครัว
40.คุณธนวรรณ คำปลอม พร้อมครอบครัว
41.คุณศุภกร รัตนวรภาส์ - คุณพนิดา บุญญพงษ์
42.คุณจิราภา โกอุก – คุณหยิ่น โกอุก
43.คุณณัฐวุฒิ พิรุณ – คุณวิรินดา ขจรสาธิต พร้อมครอบครัว
44.คุณณัฐวุฒิ พิรุณ – คุณวิรินดา ขจรสาธิต พร้อมครอบครัว
45.คุณปรียนันท์ นานากุล พร้อมครอบครัว
#ด้วยกุศลทานบารมี ที่ท่านพร้อมครอบครัว ได้รับเป็นเจ้าภาพกองบุญ สานต่อบารมี (ร่วมสร้างพระอุโบสถนี้) ขอจงเป็นปัจจัยให้ท่านพร้อมครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุข มั่งมีศรีสุข สมบูรณ์พูนสุข ถึงพร้อมในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ อยู่ที่ไหนไปที่ไหน ขอให้มีแต่คนและเทวดาคอยช่วยเหลือค้ำจุน ให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีชีวิตที่ผาสุขสวัสดีทุกทิวาราตรีกาลด้วยเทอญ