จับเข่าคุย

เพราะขวัญและกำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญ
POSTED ON 21/11/2562


หากพูดถึงหลักปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ คงต้องดูเป็นภาพรวมทั้งองคาพยพ ในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่

ข้าราชตำรวจ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่ต้องทำงานใกล้ชิดประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แต่บางครั้ง ก็เกิดแรงกดดันจากการทำงานหลายด้าน ทั้งจากหน้าที่การงาน ความคาดหวัง รวมถึงผู้บังคับบัญชา ดังนั้น ระบบการสั่งการของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกฎระเบียบที่เข้มงวดแล้ว บางครั้งต้องมีหลักยืดหยุ่น และมอบขวัญกำลังใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีกำลังใจที่ดีในการทำงาน

นช่วงนี้ นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายหน่วยงาน เดินสายตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ของแต่ละหน่วยงาน อาทิ พลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบช.ทท. ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ ตามนโยบาย ผบ.ตร.ในเรื่องยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.วีณวัฒน์ ศรีแย้มผกก.1 บก.ทท.2 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ตรวจความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับให้ทำบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยให้ถูกต้องเรียบร้อย รับฟังบรรยายสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้ง วางแผน ประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1155 ตาม นโยบาย ผบช.ทท.ให้แพร่หลายเป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่และกำชับแนวทางการรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ พลตำรวจตรี อังกูร ได้มอบพระองค์ปฐม ทรงเครื่อง ไว้สักการะบูชา ที่ตู้บริการประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขะเดียวกัน ได้เดินทางไป ตรวจดูสถานที่ที่จะทำการสร้างแฟลต(อาคารที่พัก)เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลในสังกัดด้วย

ขณะที่ พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองปทุมธานี พร้อมทั้งมีข้อสั่งการ เรื่องแนวปฏิบัติในการดูแล อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ให้ความเสมอภาค เป็นธรรม ตามกฎหมาย ให้ตำรวจในสถานีมีความรัก ความสามัคคี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน

ทั้งนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ได้มอบพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ให้กับ สภ.เมืองปทุมธานี โดยมี พ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี เป็นตัวแทนรับมอบ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมกันนี้ได้ ขอชมเชย สภ.เมืองปทุมธานี ในการดูแลสถานที่รอบ ๆ บริเวณภายในสถานีมีความสะอาดเป็นระเบียบ การจัดให้มีตู้สวัสดิการภายในสถานี เป็นไปตามนโยบาย ผบ.ตร.