จับเข่าคุย

ตำรวจน้ำ จัดกิจกรรมจิตอาสา นำพาขยะทะเลกลับบ้าน
POSTED ON 30/08/2562


ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล ในท้องทะเลไทย ยังคงมีให้เห็นกันอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุม พายุจะพัดพาขยะมาริมชายหาด แหล่งท่องเที่ยว ทำให้ ดูไม่สะอาดตา ไม่เหมาะสมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึง สร้างมลภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

กองบังคับการตำรวจน้ำ เล็งเห็นความสำคัญเรื่องของการจัดการปัญหาขยะในทะเล และแนวชายฝั่ง จึงได้จัดกิจกรรม "นำพาขยะทะเลกลับบ้าน" ขึ้น ณ.หาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีจิตอาสา เป็น ข้าราชการตำรวจ อัยการ ทหาร ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม รวมประมาณ 500 คน มาร่วมกันพัฒนาชายฝั่งให้มีความสวยงาม

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

กองบังคับการตำรวจน้ำ จึงได้มีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ชายหาดปากเมง ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญ ยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว

โดยได้มอบหมายให้กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ จึงจัดทำโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการแสดงพลังความสามัคคีของข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อลดปริมาณขยะในทะล ชายฝั่ง และบริเวณชุมชนชายฝั่ง ไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรักษาฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรที่ได้รับความเสียหายจากขยะพลาสติกและขยะอุปกรณ์การทำประมงและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว นักดำน้ำและผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับปัญหาขยะในทะเลติดตามส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเลอันดามันและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ่งสำคัญทำให้เกิดความร่วมมือในการช่วยลดปริมาณขยะให้ลดน้อยลงซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายต่อแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ทำให้ปะการังมีโอกาสฟื้นตัวและทัศนียภาพใต้ท้องทะเลมีความสวยงาม

สำหรับ กิจกรรมครั้งนี้ บ่งบอกอยู่แล้วว่านำพาขยะทะเลกลับบ้าน เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าทะเลคือบ้านของสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่มีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่เอาขยะและสิ่งปฏิกูลที่เราไม่ต้องการไปทิ้งไว้ในบ้านของสัตว์น้ำวันนี้เป็น ที่พวกเราจะนำขยะของพวกเรากลับขึ้นมาเป็นการคืนสมดุลย์ให้กับทะเลที่เป็นบ้านของสัตว์ทะเลทุกชนิดได้อาศัยเรารักบ้านเราอย่างไรสัตว์ทะเลก็รักบ้านของเขาอย่างนั้น